Maksu ja toimitus

Verkkokaupan lol-surprise.ee (jäljempänä verkkokauppa) omistaja on 4Family OÜ (rekisteröintinumero 14235907), joka sijaitsee Tallinnassa Harjumaalla, Vormsi 4-25, 13913, Viro.

 

Osto-myyntisopimuksen voimassaolo, tiedot tavaroista ja hinnoista

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista verkkokaupasta.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat ovat näkyvissä tavaroiden vieressä. Tavaroiden toimitushinta lisätään hintaan.

Tavaroiden toimitusmaksun määrä riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimitushinta ilmoitetaan tilauksen viimeistelyssä.

Tuotetiedot esitetään verkkokaupassa suoraan tuotteen vieressä. 

 

Tilauksen viimeistely

Tavaroiden tilaamiseksi on lisättävä valitut tuotteet ostoskoriin.  Tilauksen tehdessä pitää antaa vaadittavat tiedot ja valita sopiva toimitustapa. Sen jälkeen näytöllä näkyy suoritettavan maksun määrä. Maksu suoritetaan napsauttamalla linkkiä pankin verkkosivustolle tai muulla tavalla.

Sopimus tulee voimaan siitä hetkestä, kun maksettava summa maksetaan verkkokaupan tilille.

Jos tilattuja tavaroita ei voida toimittaa, koska niitä ei ole varastossa tai muusta syystä, ostajalle lähetetään ilmoitus mahdollisimman pian ja maksettu raha (mukaan lukien tavaran toimituskulut) palautetaan välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämispäivästä.

 

Toimitus

Tavaroiden toimitus tapahtuu seuraavissa maissa: Viro, Suomi, Latvia, Liettua, Ruotsi, muu Eurooppa

Tavaroiden toimituskustannukset maksaa ostaja, asianmukaiset hintatiedot näkyvät toimitustavan vieressä. 

Toimituksket Suomessa saapuvat ostajan ilmoittamaan määränpäähän, yleensä 2–4 työpäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta. Toimitus Suomessa ulkopuolella tapahtuu 2-14 kalenteripäivän sisällä.

 

Palautusoikeus

Tilauksen toimituksen jälkeen ostajalla on oikeus irtisanoa verkkokaupassa tehty sopimus 14 päivän kuluessa [tavaroiden luokasta riippuen voi tapahtua, että ostaja ei voi palauttaa tavaroita, siinä tapauksessa ostajalle lähetetään luettelo vastaavista tavaroista ja palveluista, joiden on myös täytettävä Velvotelain kappaleessa 4 kohta 53 luetellut ehdot.]

Palautusoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö.  

14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattuja tavaroita ei saa käyttää muulla tavoin kuin sen varmistamiseksi, että tavarat ovat täydelliset, niillä on vaaditut ominaisuudet ja ne ovat käyttökelpoiset – samalla tavalla, kuten tavaran testaaminen sallitaan normaalikaupassa.  

Jos tuotetta on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin sen kokoonpanon, ominaisuuksien ja käytettävyyden tarkistamiseen tai jos siinä on näkyviä toiminta- tai kulumismerkkejä, verkkokaupalla on oikeus vähentää palautetun maksun määrää tavaroiden kustannusten alenemisen mukaisesti.

Tavaroiden palauttamiseksi pitää tehdä tavaroiden ostamatta jättämistä koskeva lausunto, jonka muoto löytyy täältä: vastuuvapauslauseke,  ja lähettää se sähköpostiosoitteeseen info@4family.ee viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran toimituspäivästä.

Tavaroiden palauttamisesta aiheuttuvista kustannuksista vastaa ostaja, paitsi jos palautuksen syynä on, että palautettava tuote ei vastaa tilattua tuotetta (esim. väärä tuote tai viallinen tuote). Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai esitettävä todistus tavaroiden siirrosta tavarantoimittajalleen mainitun ajan kuluessa.

Saatuaan palautetun tuotteen verkkokauppa palauttaa kaikki ostajalle sopimuksen perusteella aiheutuneet kustannukset välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua.

Verkkokauppa voi kieltäytyä palauttamasta maksuja, kunnes sopimuksen kohteena oleva tuote on vastaanotettu tai kunnes ostaja toimittaa todisteet siitä, että esine on lähetetty takaisin, riipppuen siitä, kumpi tapahtuu ensin.

Jos ostaja on selvästi valinnut toimitustavan, joka poikkeaa halvimmasta tavanomaisesta tavarantoimitustavasta, verkkokauppaa ei velvoiteta palauttamaan kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaisen toimitusmenetelmän kustannukset.

Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa osto- ja myyntisopimus ja vaatia ostajaa palauttamaan tavarat, jos verkkokauppa on virheellisesti ilmoittanut hinnan, joka on huomattavasti alhaisempi kuin tavaran markkinahinta.

 

Vialliset tavarat

Sopimuksen ehtojen mukaan verkkokauppa vastaa ostajalle myytyjen tavaroiden poikkeavuuksista tai vioista, jotka olivat olemassa jo toimituksen yhteydessä tai jotka havaittiin kahden vuoden kuluessa tavaroiden siirrosta ostajalle. Kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa tuotteen toimittamisesta ostajalle oletetaan, että vika oli olemassa jo tuotteen toimitushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on todistaa päinvastainen.  

Jos vika löytyy, ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostia info@4family.ee tai soittamalla puhelimeen +372 5622 7987.

Verkkokauppa ei ole vastuussa vioista, jotka ilmenevät tavaroiden ostajalle toimittamisen jälkeen.  

Jos verkkokaupasta ostetuissa tavaroissa on puutteita, joista verkkokauppa vastaa, verkkokauppa korjaa tai korvaa viallisen tuotteen. Jos tavaroita ei voida korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki osto-myyntisopimuksesta aiheutuvat kulut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai muodossa, joka voidaan toistaa kirjallisesti 15 päivän kuluessa. Verkkokauppa vastaa kuluttajille kirjallisessa tai muussa toistettavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

 

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

 

Verkkokauppa käyttää ostajan antamia henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) vain tilausta käsitellessään ja lähettäessään tavaroita ostajalle. Verkkokauppa välittää henkilötiedot varustamolle tavaroiden toimittamiseksi asiakkaalle.

Verkkokauppa ei ole vastuussa vioista, jotka ilmenevät tavaroiden ostajalle toimittamisen jälkeen. Verkkokauppa lähettää uutiskirjeitä tai tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain siinä tapauksessa, jos ostaja ilmaisee toiveensa kirjoittamalla sähköpostiosoitteensa sivustolle ja ilmoittaa myös haluavansa vastaanottaa suoraa sähköpostia.

Ostaja voi milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta tarjouksia ja uutiskirjeitä ilmoittamalla meille tästä sähköpostitse tai seuraamalla mainostarjouksia sisältävän sähköpostin ohjeita.

 

Riitojen ratkaiseminen

Jos ostajalla on valituksia verkkokaupasta, niistä tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen info@4family.ee tai soittaa puhelimeen +372 5622 7987

Jos ostaja ja verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan riitaa sopimuksella, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttajariitojen komissioon. Tutustua tuotanto-olosuhteisiin ja lähettää lausunnon voi tässä. Kuluttajariitoja käsittelevän komission toimivaltaan kuuluu sopimuksesta johtuvien riitojen ratkaiseminen, jotka tehdään ostajan ja verkkokaupan välillä. Asiakasvalitusten käsittely komissiossa on ilmaista.

 

Ostaja voi hakea EU: n foorumiin kuluttajariitojen ratkaisemiseksi: Kuluttajariidat ЕС.